Frequently asked question

Điều gì xảy ra nếu tôi thay đổi hoặc gửi thêm yêu cầu cho đơn hàng của mình?

Last updated 2 months ago.

Điều gì xảy ra nếu tôi thay đổi hoặc gửi thêm yêu cầu cho đơn hàng của mình?


Nếu trong quá trình process bài của bạn mà bạn có bất kì yêu cầu chỉnh sửa nào hoặc update thêm thông tin cho đơn hàng thì bạn có thể email ngay cho chúng tôi những thông tin mà bạn cần thay đổi, chỉnh sửa hoặc update. Đội ngũ CSKH của chúng tôi sẽ chuyển giao thông tin đầy đủ và chính xác đến cho writers nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin về người order.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?