Frequently asked question

Cách thanh toán đơn hàng tại MAAS?

Last updated 2 months ago.

Cách thanh toán đơn hàng tại MAAS?

1. TÀI KHOẢN VND

- Tên tài khoản: ĐỖ MAI ÁNH

- Số tài khoản: 191707974

- Tên ngân hàng: Ngân hàng VP Bank

2. TÀI KHOẢN USD

Vui lòng thanh toán qua Paypal và quy đổi sang USD khi chuyển khoản.

- Tên tài khoản: MAAS

- Email: lion.lady2208@gmail.com

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?