Frequently asked question

Chính sách bảo mật về thông tin cá nhân tại MAAS ra sao?

Last updated 2 months ago.

Chính sách bảo mật về thông tin cá nhân tại MAAS ra sao?


Thông tin cá nhân của khách hàng như Họ và tên, Số điện thoại, và Email sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH) nắm và cam kết không được tiết lộ thông tin này cho bên thứ 3 cũng như các bộ phận khác trong công ty. Trong bất kỳ trường hợp nào, thông tin cá nhân của bạn cũng đều là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Bên cạnh đó, writers những người sẽ phụ trách bài viết cho bạn cũng không có bất kỳ thông tin nào về tên hoặc số điện thoại của khách hàng, hoặc thậm chí là địa chỉ email. Writers chỉ được biết thông tin về bài viết và những yêu cầu do khách hàng cung cấp để thực hiện order một cách chính xác và chuyên nghiệp nhất. Ngoại trừ những thông tin trên thì writers sẽ không được cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào khác của khách hàng.

MAAS cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3. Chính vì vậy, khi order bài tại MAAS bạn có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo mật thông tin.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?