Frequently asked question

Dịch vụ Online Test của MAAS có chi phí như thế nào?

Last updated 2 months ago.

Dịch vụ Online Test của MAAS có chi phí như thế nào?

MAAS hỗ trợ Online Test Service với mức giá rất phải chăng để các bạn sinh viên có thể tiếp cận được với dịch vụ. Với mức giá chỉ từ 2,646,000 - 4,233,600 VND/ 30 phút với 3 gói lựa chọn:

  • Standard
  • Premium
  • Advance

Tuy nhiên, tùy theo độ khó của thông tin mà bạn đã cung cấp cho MAAS về đề tài; chuyên ngành và thời hạn hoàn thành bài Online Test mà mức giá có thể thay đổi.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?