Frequently asked question

Làm thế nào tôi có thể thanh toán?

Last updated 2 months ago.

Làm thế nào tôi có thể thanh toán?


1. TÀI KHOẢN VND

Tên tài khoản: ĐỖ MAI ÁNH

Số tài khoản: 191707974

Tên ngân hàng: Ngân hàng VP Bank.

2. TÀI KHOẢN USD

Vui lòng thanh toán qua Paypal và quy đổi sang USD khi chuyển khoản. Tên tài khoản: MAAS

Email: lion.lady2208@gmail.com.

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THANH TOÁN:

Vui lòng thanh toán chính xác số tiền chúng tôi đã thông báo bằng hình thức chuyển khoản qua một trong các tài khoản trên. Không chuyển sai loại tiền tệ vào các tài khoản. Ví dụ chuyển khoản USD vào tài khoản VND và ngược lại. MAAS sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí phát sinh khi khách hàng thực hiện chuyển tiền qua Paypal. Khi chuyển khoản, quý khách gửi kèm nội dung bao gồm: tên và địa chỉ email.

Tại MAAS, chúng tôi luôn không ngừng tối ưu trải nghiệm của bạn để cũng cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?