Frequently asked question

MAAS có cam kết về điểm số của bài viết không?

Last updated 2 months ago.

MAAS có cam kết về điểm số của bài viết không?


Hiểu được nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, MAAS đã thiết kế ba gói dịch vụ phù hợp với điểm số mong muốn của bạn:

  • Gói Standard: cam kết điểm số pass hoặc lớn hơn 50%
  • Gói Premium: cam kết điểm số lớn hơn hoặc bằng 60%
  • Gói Advanced: cam kết điểm số lớn hơn hoặc bằng 70%

Tuy nhiên, việc đảm bảo chính xác bất kỳ điểm số nào khi sử dụng dịch vụ tại MAAS còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. MAAS có thể cam kết rằng đội ngũ writers của chúng tôi sẽ làm việc hết sức mình và đúng với nhu cầu, mong muốn về chất lượng bài viết của mình khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin về bài và tài liệu tham khảo để writers của chúng tôi có thể hoàn thành thật tốt bài viết của bạn.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?