Frequently asked question

MAAS cung cấp những dịch vụ nào?

Last updated 2 months ago.

MAAS cung cấp những dịch vụ nào?


Tại MAAS, chúng tôi cũng cấp tất cả dịch vụ liên quan đến các bài viết học thuật cho sinh viên ở khắp nơi trên thế giới bao gồm: Online Test, Dissertation, Coursework, Assignment,… Tham khảo thông tin cụ thể tại https://maasedu.com/service.

3 DỊCH VỤ CHÍNH TẠI MAAS

1. Assignment Writing Service

 • Annotated bibliography Writing Service
 • Assignment Writing Service
 • Business Analysis Writing Service
 • Case studies Writing Service
 • Coursework Service
 • Creative Writing Service
 • Essay Writing Service
 • Homework Writing Service
 • Paraphrase Service
 • Personal Statement Service
 • PowerPoint PPT Presentation Service
 • Presentation Service
 • Proposal Writing Service
 • Reflection Essay Writing Service
 • Report Writing Service
 • Research Paper Service
 • Research Project Service
 • Research Report Service
 • Theoretical Framework
 • Turnitin AI Check
 • Turnitin Check

2. Dissertation Writing Service

 • Capstone Project Service
 • Conclusions & Recommendations
 • Data Analysis and Findings
 • Dissertation Proposal Writing Service
 • Dissertation Writing Service
 • Internship Report
 • Introduction Writing Service
 • Literature Review Writing Service
 • Methodology - Research Strategy
 • Research Project Service
 • SPSS | R | Python software service
 • Thesis defense Service
 • Thesis Writing Service

3. Online Test Service

 • Multiple Choice Question Online Services
 • Online Exams Service
 • Online Quiz Service
 • Online University Exam
 • Writing Online Exams

Bên cạnh những dịch vụ chính, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp học thuật bổ sung cho bài viết của bạn như check Turnitin, Edit, chạy SPSS,…. Nếu bạn đang một phương pháp học tập tối ưu, hãy liên hệ ngay với MAAS qua website, các fanpage hoặc hotline (+84) 979 422 393.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?