Frequently asked question

MAAS hoạt động như thế nào đối với khách hàng đang cần dịch vụ?

Last updated 2 months ago.

MAAS hoạt động như thế nào đối với khách hàng đang cần dịch vụ?


MAAS đã tạo riêng cho mình một website với tên miền www.maasedu.com. Website của MAAS không chỉ cung cấp thông tin về công ty mà còn là nơi cho khách hàng đặt bài với chi tiết về các gói dịch vụ như Assignment Services, Dissertation Services, Online Test,... Website của MAAS còn là nơi để khách hàng có thể theo dõi tiến độ đơn hàng và nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ CSKH cũng như cập nhật các tin tức, bài viết liên quan đến môi trường học tập quốc tế. Hoạt động cập nhật các thông tin và bài viết lên website được MAAS thực hiện mỗi ngày nên các thông tin luôn đi sát với thực tế.

Ở tại các nên tảng mạng xã hội khách hàng có thể đặt bài, trao đổi thông của MAAS bao gồm Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?