Frequently asked question

Quy trình đặt bài tại MAAS như thế nào?

Last updated 2 months ago.

Quy trình đặt bài tại MAAS như thế nào?


Sau khi nhận được tư vấn của đội ngũ chăm sóc khách hàng (CSKH) tại MAAS và thống nhất về chi phí bài. Bạn vui lòng điền tất cả các thông tin về bài luận cũng như là các yêu cầu bài deadline qua mẫu form customer information. Sau khi đã thanh toán và gửi receipt chuyển khoản cho bộ phận CSKH, MAAS sẽ process đơn hàng của bạn và gửi những tài liệu liên quan đến bài cho writers để writers tiến hành nghiên cứu và làm bài cho kịp trước deadline mà bạn mong muốn.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?