Frequently asked question

Tôi có thể thanh toán cho từng phần không?

Last updated 2 months ago.

Tôi có thể thanh toán cho từng phần không?


Bạn không thể thanh toán từng phần chi phí cho 1 bài assignment vì mỗi bài viết được dựa trên một đề bài và mỗi mục trong bài phải xuyên suốt với nhau để quá trình viết bài được thống. Nên bạn phải thanh toán toàn bộ chi phí bài trước khi bộ phận CSKH của chúng tôi gửi yêu cầu đến cho writers để process thực hiện đơn hàng. (Một số yêu cầu khác về việc thanh toán cần thương lượng, bạn có thể gửi chi tiết đến email support@maas.vn)

Tuy nhiên, đối với những bài viết có chi phí cao và số lượng wordcount nhiều như Dissertation, Thesis, MAAS có hỗ trợ khách hàng thanh toán theo hai giai đoạn cho những bài viết nay để đảm bảo khách hàng có đủ thời gian để chuẩn bị chi phí cần thiết cho bài viết học thuật của bạn. Vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH của chúng tôi qua hotline (+84) 979 422 393 hoặc (+84) 898 511 588 để biết thêm thông tin chi tiết. 

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?