Frequently asked question

Tôi có thể xem thêm thông tin về MAAS qua đâu ngoài Facebook và Instagram?

Last updated 2 months ago.

Tôi có thể xem thêm thông tin về MAAS qua đâu ngoài Facebook và Instagram?


MAAS đã khai thác kênh truyền thông này bằng việc tạo ra các đoạn quảng cáo bằng video giới thiệu dịch vụ của công ty đến mọi người, tại mỗi bài đăng sẽ kèm theo link đặt bài khách hàng có thể truy cập đến dịch vụ của công ty

MAAS đăng tải các tips học thuật cũng như là đăng tải các bài tuyển dụng nhằm kết nối đến tất cả mọi người. LinkedIn chỉ tập trung vào đối tượng người sử dụng là các doanh nghiệp, hoặc cá nhân chuyên nghiệp có nhu cầu kết nối tìm việc và tuyển dụng.

MAAS bắt kịp các xu hướng trên nền tảng tiktok để các bạn trẻ theo dõi MAAS có thể xả stress vừa học vừa chơi.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?