Frequently asked question

Tôi nên làm gì nếu tôi không hài lòng với chất lượng bài viết tại MAAS?

Last updated 2 months ago.

Tôi nên làm gì nếu tôi không hài lòng với chất lượng bài viết tại MAAS?

Nếu vì bất kỳ lý do nào mà bạn không hài lòng với chất lượng của bài viết tại MAAS đã hoàn thành, bạn có thể cân nhắc các lựa chọn sau:

  • Yêu cầu writers của bạn sửa đổi theo feedback của giáo viên.
  • Yêu cầu một writers khác phù hợp hơn mà không cần trả thêm một mức phí nào.
  • Yêu cầu MAAS hỗ trợ bạn để được hoàn lại tiền gói bài chênh lệch.

Khi bạn là khách hàng của MAAS, chúng tôi luôn muốn đảm bảo 100% sự hài lòng của khách hàng và sẽ làm bất cứ điều gì cần để khách hàng cảm thấy được hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?