Frequently asked question

Vì sao khách hàng phải gửi lịch gặp giáo viên cho MAAS?

Last updated 2 months ago.

Vì sao khách hàng phải gửi lịch gặp giáo viên cho MAAS?

Bạn cần gửi cho MAAS lịch hẹn trao đổi với giáo viên để writer biết khi nào cần gửi từng phần trước khi gặp người hướng dẫn. Trong quá trình viết, bạn phải gửi phản hồi của giáo viên về từng phần.

Lưu ý không được gửi phản hồi để chỉnh sửa bài viết ngay trước khi gặp gỡ giáo viên, cần gửi trước buổi gặp ít nhất 48h.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?