MAAS-Logo

About MAAS

Our services

Blogs

Language Icon
Language Icon

Our promotions

Rating Image

5/5

Maas.vn
Rating Image

5/5

GoogleReviews

Calculate the price

Type Service
Academic Level
Institution
Major

REFERRAL PROGRAM - CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU BẠN BÈ ĐẶT BÀI

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC MAAS

Hiệu lực từ ngày: 01/07/2023

Vui lòng đọc kỹ thông tin Điều kiện và Điều khoản (Sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) trước khi tham gia vào Referral program - Chương trình Giới thiệu do Công ty CP Công nghệ Giáo dục MAAS (MAAS EdTech) cung cấp. Những điều khoản dưới đây được xây dựng dựa trên tinh thần hợp tác thiện chí và trung thực giữa MAAS EdTech và Đối tác tham gia chương trình. Hai bên thống nhất các Điều khoản tham gia Chương trình dưới đây.

1. ĐỊNH NGHĨA

 • Công ty CP Công nghệ Giáo dục MAAS hay MAAS EdTech (Sau đây gọi tắt là “Công ty”): là đơn vị cung cấp dịch vụ Writing Service và sở hữu thương hiệu MAAS Writing Service
 • Đối tác: là đối tác cá nhân đăng ký Chương trình giới thiệu bạn bè hoặc người thân sử dụng dịch vụ của Công ty.
 • Referral Program (Sau đây gọi tắt là “Chương trình”): là Chương trình Giới thiệu của MAAS Education Technology.
 • Referral Application: là bảng đăng ký tạo tài khoản tham gia Referral Program.
 • Người được Giới thiệu: là bạn bè hoặc người thân được Đối tác giới thiệu sử dụng dịch vụ và trở thành khách hàng mới của Công ty CP Công nghệ Giáo dục MAAS.

2. THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được tạo ra thay lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng thân thiết, những người đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty trong thời gian vừa qua và muốn giới thiệu dịch vụ của Công ty cho nhiều người cùng sử dụng. Công ty sẽ trích một phần lợi nhuận chi trả cho Đối tác dưới dạng hoa hồng được tính theo % cụ thể ở Điều 06, Mục 01.

3. ĐIỀU KHOẢN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

 • Đối tác phải là khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của Công ty.
 • Đối tác phải điền bảng Referral Application để tạo tài khoản và đăng ký tham gia Chương trình (tất cả các thông tin cá nhân sẽ được bảo mật).
 • Đối tác sẽ được nhận hoa hồng suốt đời dựa trên giá trị mỗi đơn hàng mới của Người được Giới thiệu phát sinh.
 • Đối tác phải cung cấp đầy đủ thông tin về Người được Giới thiệu để được xem là hợp lệ. Thông tin hợp lệ bao gồm đủ họ và tên, ngày sinh, số điện thoại và tên trường đại học Người được Giới thiệu đang theo học.
 • Hoa hồng chỉ được tính khi Người được Giới thiệu đặt thêm đơn hàng mới. Trong trường hợp Người được Giới thiệu trở thành Đối tác mới của Công ty, Đối tác cũ sẽ không được hưởng hoa hồng từ những người Đối tác mới giới thiệu.
 • Mã khuyến mãi cá nhân chỉ có hiệu lực một lần cho mỗi Người được Giới thiệu.
 • Nếu hai hay nhiều Đối tác cùng giới thiệu một người, Công ty chỉ chấp nhận Đối tác đầu tiên đăng ký thông tin Người được Giới thiệu.
 • Không giới hạn số lượng người Đối tác có thể giới thiệu cho Công ty.

4. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

 • Bước 1: Điền vào Referral Application để tạo tài khoản Đối tác.
 • Bước 2: Công ty gửi mã khuyến mãi cá nhân cho Đối tác sử dụng để giới thiệu cho bạn bè hoặc người quen. Mã khuyến mãi giảm giá 10% cho Người được Giới thiệu. Lưu ý: Mã khuyến mãi của Đối tác sẽ không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác hiện có của Công ty.
 • Bước 3: Đối tác nhận hoa hồng 5% sau khi Người được Giới thiệu sử dụng đặt dịch vụ của Công ty.
 • Bước 4: Nhận hoa hồng mỗi tháng theo % dựa trên số tiền mà Người được Giới thiệu đã chi trả cho Công ty trong tháng đó.

5. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

 • Hoạt động tư vấn và xử lý đơn hàng: Công ty sẽ chịu trách nhiệm tư vấn và vận hành đơn hàng đối với những khách hàng mới được Đối tác giới thiệu
 • Giao tiếp rõ ràng: Công ty luôn minh bạch đối với Đối tác về các chương trình khuyến mãi áp dụng cho và doanh thu hàng tháng từ Người được Giới thiệu.
 • Báo cáo doanh thu: Công ty có trách nhiệm theo dõi và báo cáo doanh thu hàng tháng từ những Người được Giới thiệu.
 • Thanh toán hoa hồng: Công ty phải tuân thủ quy định thanh toán hoa hồng cho Đối tác theo Điều 06, Mục 02.

6. HÌNH THỨC THANH TOÁN

6.1. Tỷ lệ hoa hồng

Hoa hồng được tính theo công thức tỷ lệ 5% (năm phần trăm) giá trị đơn hàng của Người được Giới thiệu:

Hoa hồng = 5% * Giá trị đơn hàng

6.2 Thanh toán

Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, Công ty sẽ thực hiện bảng báo cáo:

 • Tổng số khách hàng mới Đối tác đã giới thiệu sử dụng dịch vụ trong tháng đó
 • Tổng doanh thu khách hàng mới do Đối tác giới thiệu sử dụng dịch vụ trong tháng đó

Hoa hồng sẽ được thanh toán cho Đối tác định kỳ vào ngày 15 của tháng liền kề. Các hình thức thanh toán gồm có:

 • Chuyển khoản qua ngân hàng bằng Việt Nam Đồng
 • Chuyển khoản qua PayPal (Lưu ý: Đối với hình thức chuyển khoản qua PayPal, Công ty sẽ chọn hình thức thanh toán “For Friends and Family”. Đối tác sẽ chịu phần phí chuyển khoản)
 • Chuyển đổi thành điểm tín dụng để Đối tác sử dụng cho các đơn đặt hàng của Đối tác trong tương lai. Lưu ý, Công ty chỉ bảo lưu điểm tín dụng trong vòng 06 (sáu) tháng. Sau thời gian này, Công ty không có trách nhiệm chi trả tiền hoa hồng hoặc áp dụng điểm tín dụng vào các đơn hàng của Đối tác

Lưu ý: Đối tác phải đảm bảo tính chính xác về thông tin thanh toán cung cấp. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Đối tác có sai sót khi cung cấp thông tin thanh toán cho Công ty

7. ĐIỀU CHỈNH HOẶC CHẤM DỨT CHƯƠNG TRÌNH

Công ty có quyền điều chỉnh hoặc chấm dứt Chương trình mà không cần thông qua Đối tác. Bất kỳ thông tin về việc điều chỉnh hoặc chấm dứt Chương trình sẽ được thông báo trên website chính thức của Công ty và gửi email đến Đối tác.

8. QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

 • Trong trường hợp đơn hàng cần hoàn tiền cho Người được Giới thiệu vì bất kỳ lý do nào, Đối tác sẽ không được nhận hoa hồng cho đơn hàng đó
 • Trong trường hợp đơn hàng đã chi hoa hồng cho Đối tác nhưng phát sinh vấn đề cần hoàn tiền cho Người được Giới thiệu đặt bài, Đối tác cần chi trả lại phần hoa hồng Công ty đã thanh toán hoặc cấn trừ vào tiền hoa hồng của tháng kế tiếp.
 • Trong trường hợp Người được Giới thiệu hủy đơn đặt hàng, Đối tác cũng không nhận được hoa hồng cho đơn hàng đó.

9. BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Đối tác và Người được giới thiệu. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý từ phía Đối tác.
 • Đối tác cam kết không chia sẻ thông tin về các Điều khoản trong Chương trình với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý từ phía Công ty.

10. THỎA THUẬN KHI THAM GIA

Bằng việc điền và gửi Referral Application đăng ký tham gia Chương trình, Đối tác xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các Điều khoản của Chương trình. Đối tác cam kết cung cấp thông tin chính xác và không vi phạm pháp luật và quyền lợi của bất kỳ bên nào.

11. CAM KẾT CHUNG

Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận tham gia Chương trình sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

MAAS Education Technology

Mọi thắc mắc xin liên hệ bộ phận CSKH qua:

Email:
support@maasedu.com
SĐT:
(+84) 979 422 393(+84) 898 511 588(+84) 899 700 588
Share promotion: