Frequently asked question

Bài luận văn sẽ được chuyển giao như thế nào? Tôi có nhận được bài luận văn qua email không?

Last updated 2 months ago.

Bài luận văn sẽ được chuyển giao như thế nào? Tôi có nhận được bài luận văn qua email không?


Bạn sẽ nhận được bài thông qua email mà bạn đã dùng để order bài, đội ngũ CSKH của chúng tôi sẽ kiểm tra số lượng từ cũng như chất lượng bài viết và sau khi bài Assignmentt, Dissertation đã đạt yêu cầu và đúng chuẩn (tỉ lệ đạo văn thấp, bài viết đã check quality control,..) của công ty.

Đội ngũ Quality Control của chúng tôi sẽ kiểm định chất lượng bài đã phù hợp với gói điểm mà khách hàng đặt hay cần chỉnh sửa gì thêm. Khi bài viết đạt chuẩn bộ phận CSKH sẽ gửi cho khách hàng thông qua email mà bạn đã order bài.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?