Frequently asked question

Dịch vụ tại MAAS là gì?

Last updated 2 months ago.

Dịch vụ tại MAAS là gì?


I. VỀ MAAS

MAAS EDUCATION TECHNOLOGY là tổ chức giáo dục hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực viết học thuật, nơi tập hợp đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trên toàn thế giới. MAAS Education Technology là công ty đầu tiên về duy nhất tại Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ Writing Service chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

II. CÁC DỊCH VỤ TẠI MAAS

Hiện tại MAAS đang cung cấp 3 loại hình dịch vụ chính: Assignment Writing Service, Dissertation Writing Service, và Online Test Service. Cụ thể như sau:

1. Assignment Writing Service

 • Annotated bibliography Writing Service
 • Assignment Writing Service
 • Business Analysis Writing Service
 • Case studies Writing Service
 • Coursework Service
 • Creative Writing Service
 • Essay Writing Service
 • Homework Writing Service
 • Paraphrase Service
 • Personal Statement Service
 • PowerPoint PPT Presentation Service
 • Presentation Service
 • Proposal Writing Service
 • Reflection Essay Writing Service
 • Report Writing Service
 • Research Paper Service
 • Research Project Service
 • Research Report Service
 • Theoretical Framework
 • Turnitin AI Check

 • Turnitin Check

2. Dissertation Writing Service

 • Capstone Project Service
 • Conclusions & Recommendations
 • Data Analysis and Findings
 • Dissertation Proposal Writing Service
 • Dissertation Writing Service
 • Internship Report
 • Introduction Writing Service
 • Literature Review Writing Service
 • Methodology - Research Strategy
 • Research Project Service
 • SPSS | R | Python software service
 • Thesis defense Service
 • Thesis Writing Service

3. Online Test Service

 • Multiple Choice Question Online Services
 • Online Exams Service
 • Online Quiz Service
 • Online University Exam
 • Writing Online Exams

III. THÔNG TIN KHÁC VỀ MAAS

MAAS là công ty chính thống đầu tiên tại thị trường Việt Nam, gần như không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này. Trong hơn 8 năm hình thành và phát triển, MAAS không ngừng cải thiện và phát triển dịch vụ để cạnh tranh với các công ty Writing Service lớn trên thế giớI. Cho đến nay, MAAS đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực học thuật và đã chiếm được hơn 85% market share tại thị trường Việt Nam. MAAS tiếp cận hơn 50% khách hàng tiềm năng ở các nước UK, CA, AU,…

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?