Frequently asked question

MAAS hỗ trợ những loại Online test nào?

Last updated 2 months ago.

MAAS hỗ trợ những loại Online test nào?

Online test được phân loại theo 3 dạng chính: dạng Quiz, dạng Essay và dạng kết hợp cả 2. Tùy ngành nghề và chủ đề khác nhau mà có những bài Online Test khác nhau.

MAAS luôn sẵn sàng hỗ trợ các bài online test vào các khung giờ đặc biệt ngoài thời gian làm việc để đảm bảo bài của bạn được thực hiện đúng và kịp giờ theo từng múi giờ tương ứng của quốc gia mà bạn theo học.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?