Frequently asked question

Những thông tin nào nên chia sẻ trong Personal Statement?

Last updated 2 months ago.

Những thông tin nào nên chia sẻ trong Personal Statement?

Những thông tin cá nhân như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, sở thích, kinh nghiệm học tập của bản thân, các hoạt động thực tế, tình nguyện bạn đã tham gia. Hơn nữa, các thông tin cá nhân này phải phù hợp với chương trình học mà bạn muốn ứng tuyển.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?