Frequently asked question

Tôi nên làm gì nếu writer bỏ lỡ thời hạn deadline của tôi?

Last updated 2 months ago.
Tôi nên làm gì nếu writer bỏ lỡ thời hạn deadline của tôi?

Các bạn writers của chúng tôi luôn cố gắng cung cấp bài Assignment, Dissertation, Online test,…cho bạn càng sớm càng tốt và đảm bảo chất lượng bài viết đúng với mong muốn của bạn, thường là sớm hơn thời hạn thực tế. Nếu vì lý do nào đó mà bạn gặp phải vấn đề như vậy, bạn luôn có thể yêu cầu hoàn lại tiền.

Did this answer your question?


Can't find an answer to your question?